Az Analitika és Szerkezetvizsgálat szakirányról - BSc és MSc

Tájékoztató a BSc hallgatók számára

A tájékoztató Pdf formátumban (ajánlott), képekkel letölthető innen.

Kereslet

 • A vegyészek, vegyészmérnökök 20-30 %-a végez világszerte analitikai és szerkezetvizsgálati munkát.

 • Elemzésekre, szerkezetvizsgálatra minden műszaki területen állandóan szükség van (ipar, egészségügy, élelmiszer-gazdaság, környezetvédelem stb.).

 • A felhasználói igények változásai a módszerek állandó fejlesztését igénylik

Az eredmények felhasználása

 • Anyagok és rendszerek jellemzése (termékösszetétel, tisztaság, egészségi és környezeti állapot, új anyagok szerkezete és tulajdonságai)

 • Folyamatok fejlesztése és irányítása (technológiai, biológiai, környezeti stb. folyamatok)

 • Minőségbiztosítás

A szakirány tárgyai

 • Tudományos alapok kiegészítése

  • Szerves kémia III.

  • Kémiai anyagszerkezettan

 • Módszerek és alkalmazásuk

  • Kísérletek tervezése és értékelése

  • Elemanalízis

  • Kromatográfia

  • Kémiai és bioszenzorok

  • Analitikai labor

  • Szerves szerkezetfelderítés

Néhány témakör analitikai szakdolgozatokhoz (ld. még a Diplomamunka és a TDK oldalunkat is)

 • Környezeti analitika

 • Gyógyszeranalitika

 • Kémiai és bioszenzorok fejlesztése

 • Molekuláris lenyomatú polimerek

 • Kvantumkémia

 • Spektroszkópia (Röntgen, NMR)

 • Szerkezetfelderítés (NMR)

 • Új technológiák fejlesztése

 • PNS módosított nanopórusok
 • Képalkotó SPR mérőrendszer
 • Polimorfia
 • UPLC
 • NMR szerkezetfelderítés

FKA Tanszék: a Spektroszkópiai Csoport témái

 • Királis molekulák szerkezetvizsgálata CD-spektroszkópiával

 • A fotokémia gyógyászati alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása (fluoreszcens jelzőmolekulák fotofizikai jellemzése, fényérzékenyítés, fototoxicitás)

 • Fotokróm átalakulások vizsgálata

 • Szupramolekuláris rendszerek egyensúlyi folyamatainak vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel

 • Lézerrel keltett kémiai reakciók spektroszkópiai analízise

 • Légköri reakciók paramétereinek elméleti számítása

 • Kvantumkémiai módszerek fejlesztése

FKA Tanszék: vizsgálati módszerek

 • Villanófény-fotolízis

 • Hagyományos spektroszkópiai módszerek:
  • UV-látható abszorbanciamérés;
  • fluoreszcencia spektroszkópia;
  • CD-ORD.
  •  
  •  
 • Nagy pontosságú kvantumkémiai számítási eljárások.

Nyílt nap a SZAK Tanszéken

 • Minden évben nyílt napot szervezünk az éreklődőknek.