PhD képzés

Aktuális PhD témák

 • Szén nanocső / félvezető-oxid (TiO2, WO3, SnO2, In2O3) nanokompozitok előállítása és alkalmazása gázszenzorként és fotokatalizátorként (Pokol)
 • Szerves technológiai nyomszennyezők meghatározása(Balla)
 • Az analitikai jel és a kémiai szerkezet közötti kapcsolat vizsgálata gázkromatográfiás és tömegspektrometriás detektálások során (Balla)
 • Szintetikus receptorok fejlesztése és bioanalitikai alkalmazása (Gyurcsányi)
 • Nanoszerkezeteken és szintetikus ligandumokon alapuló kémiai és bioszenzorok fejlesztése (Gyurcsányi)
 • Mintaelőkészítési módszerek összehasonlító vizsgálata (Fekete J.)
 • Biodízel-gyártás analitikai nyomonkövetése (Fekete J.)
 • Gyors folyadékkromatográfiás módszerek kidolgozása biológiailag aktív anyagok meghatározására(Fekete J.)
 • Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek a szenzor fejlesztében (Horváth)
 • Szintetikus receptorral módosított nanoszerkezetek kutatása (Tóth K.)
 • Folyadékok határfelületének szerkezete – számítógépes  módszerekkel(Horvai)
 • Fehérjék vizsgálata HPLC-MS-MS módszerekkel (Horvai)
 • Molekuláris lenyomatú polimerek vizsgálata (Horvai)
 • Szilárd-folyadék fázisegyensúlyi háromszög-diagramok analitikai és termoanalitikai vizsgálatokon alapuló felállítása, szilárd diasztereomer képződésén alapuló, a rezolválószerrel együtt már legalább háromkomponensű rezolválási rendszerekhez kapcsolódóan. (Madarász)
 • Kerámia-fémhalogenid (CMH) lámpákban alkalmazható kerámia-fém kötőanyagok (ún. zománcok) anal.kémiai vizsgálata (Madarász)
 • Várhatóan aromás szilaciklopentadienid anionok előállítása és vizsgálata (Kovács I.)
 • Új elemorganikus vegyületek kémiájának modellezése (Nyulászi)
 • Szilikon-poliuretán kopolimerek előállítása és vizsgálata (Wagner)
 • Nehézelemeket tartalmazó vegyületek szerkezeti vizsgálata (Kovács A.)
 • Szervetlen-halogenidek szerkezetvizsgálata kvantumkémiai számításokkal (Hargittai M.)
 • Új sűrűség funkcionálok kifejlesztése és tesztelése (Csonka)
 • Sűrűség funkcionálok alkalmazása biomolekulákra és azok gyenge kölcsönhatásaira (Csonka)
 • Ösztrogének karcinogén hatásának kvantumkémiai vizsgálata (Oláh)
 • Rövid élettartamű elemorganikus vegyületek szerkezetvizsgálata és stabilitása (Veszprémi)