Munkatársak

Tanszékvezető

Nyulászi László , Dr., tanszékvezető egyetemi tanár

 

Aktív állományú munkatársak

Benkő Zoltán, Dr., egyetemi adjunktus

Berényi Szilvia, Dr., tudományos munkatárs, MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport

Bezúr Csilla, laboráns

Csonka Gábor, Dr., egyetemi tanár

Dékány András György, laboráns

Erdőssy Júlia, tudományos segédmunkatárs

Fekete Csaba, tudományos segédmunkatárs

Fenyvesi Márta, ügyvivő szakértő

Gyurcsányi Ervin  Róbert, Dr., egyetemi docens

Horvai György, Dr., egyetemi tanár

Horváth Viola, Dr., tudományos főmunkatárs, MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport

Höfler Lajos, Dr., egyetemi adjunktus

Jágerszki Gyula, tudományos segédmunkatárs, MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport

Jenei Péter, tanszéki mérnök

Kelemen Zsolt, tudományos segédmunkatárs

Keserű György Miklós, Dr., egyetemi tanár

Kiss Erzsébet, technikus

Koczka Béla, Dr., egyetemi docens

Kovács Endre, technikus

Kovács Ilona, Dr., egyetemi docens

Madarász János, Dr., egyetemi docens

Nagygyörgy Viola, tudományos segédmunkatárs

Oláh Julianna, Dr., egyetemi adjunktus

Pokol György, Dr., egyetemi tanár

Simon András, Dr., egyetemi adjunktus

Szamek Lászlóné, gazdasági ügyintéző

Szieberth Dénes, Dr., egyetemi docens

Szilágyi Imre Miklós, Dr., tudományos munkatárs, MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport

Szűcs Judit, ügyintéző

Tóth Blanka, Dr., egyetemi adjunktus

Varga Bozsana, tanszéki mérnök

Véghelyi Sándor Ádám, technikus

Wagner Ödön, Dr., egyetemi docens

 

Egyetemi magántanárok

Keserű György, Dr.

Klebovich Imre, Dr. 

Kolossváry István, Dr.

Kovács Attila, Dr.

ifj. Szántay Csaba, Dr.

 

Nyugdíjas munkatársak

Balla József, Dr., nyugalmazott egyetemi docens

Bezúr László, Dr., nyugalmazott egyetemi docens

Bihátsi László, Dr., nyugalmazott egyetemi adjunktus

Gábor Tamás, Dr. nyugalmazott egyetemi adjunktus

Gál Sándor, Dr., professor emeritus

Gimesi Ottó, Dr., nyugalmazott egyetemi docens

Hargittai István, Dr., professor emeritus

Hargittai Magdolna, Dr., címzetes egyetemi tanár 

Kollárné Hunek Klára, Dr., nyugalmazott egyetemi docens, magántanár

Kőmíves József, Dr., egyetemi docens

Liptay György, Dr., egyetemi magántanár (professzor)

Mestyanek Ödön, Dr., nyugalmazott egyetemi docens

Nagy József, Dr., professor emeritus

Rippel Endre, nyugalmazott mérnök

Ritz Ferenc, önkéntes nyugalmazott mérnök

Szamek László, nyugalmazott technikus

Szöllősy Áron, Dr., nyugalmazott egyetemi docens

Sztatisz Janisz, Dr., nyugalmazott egyetemi docens

Tóth Gábor, Dr., tudományos tanácsadó, magántanár

Vacsora Sándor, nyugalmazott műszerész

Veszprémi Tamás, Dr., professor emeritus

Zsombok György, nyugalmazott tanszéki mérnök

 

 Külső kutatók 

Mátyási Judit

 

Doktoránsok

Bakos László Péter

Barabás Júlia

Benedek Zsolt

Buzsáki Dániel

Kéri Orsolya

Mokrai Réka Eszter

Nagygyörgy Viola

Nagyné Kovács Teodóra

Odhiembo, Vincent

Papp Soma

Simon László Ferenc