OTDK I. helyezés

A XXX. OTDK-n Pécsett  az Analitikai kémia I. tagozat ban  I. helyezett  lett:

Takács Ágoston, II. évf. vegyészmérnök MSc*: Nanopórus alapú potenciometriás ionszenzorok fejlesztése c. dolgozatával. Témaveztője: Dr. Gyurcsányi E. Róbert egyetemi docens, SZAKT